PLANINSKO DRUŠTVO                                                                     

ŠEMPETER

 

Spoštovani,

 

                   vabimo vas na občni zbor Planinskega društva Šempeter,

ki bo v petek 23. januarja 2015 v Osnovni šoli Šempeter, ob 18. uri.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.     Uvodni pozdrav in predavanje o Himalaji ga Magde Šalamon

2.     Izvolitev delovnega predsedstva

3.     Poročila za leto 2014

-         o delu društva

-         blagajničarke

-         nadzornega odbora

4.     Razprava po poročilih in beseda gostov

5.     Program dela za leto 2015

6.     Podelitev priznanj

7.     Razno

 

Lep planinski pozdrav!

 

Šempeter, 06. 01. 2015                                       Predsednik PD Šempeter

 

                                                                           Silvo Črepinšek