PLANINSKO DRUŠTVO

SLIVNICA PRI CELJU

 

 

 

PROGRAM IZLETOV, POHODOV, PRIREDITEV IN TEKMOVANJ

za leto 2007

 

LAHKA POT je pot, pri kateri si pri hoji ni potrebno pomagati z rokami. Kadar taka pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi manj izurjenim planincem.

 

ZAHTEVNA POT vodi prek težjih mest, pri katerih si zaradi varnosti pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so namenjene planinčevi varnosti in niso nujno potrebne za premagovanje težjih mest.

 

ZELO ZAHTEVNA POT je tista pot, kjer je raba rok pri hoji nujno potrebna. Varovalne naprave omogočajo prehod težjih mest, kjer bi bilo sicer potrebno varovanje s plezalno vrvjo. Pogosto je na taki poti potreben cepin, včasih rabimo celo dereze in čelado. Za ljudi z vrtoglavico taka pot ni primerna. Priporočamo jo res izkušenim planincem.

 

Članarino je možno poravnati pri Silvu Užmahu ali Mateju Planku po dogovoru.

 

INFORMACIJE:

Vinko TOMŠE            gsm. 040 161-452

Matej PLANKO         gsm. 040 161-352

Mirko ŽAGAR            gsm. 041 570-160

Matic ISKRA              gsm. 031 373-639

Nina GRADIČ            gsm. 040 518-097

 

 

                            IZLETI IN POHODI

JANUAR

 

 

 

6. 1.

FEBRUAR

Zimski pohod Osankarica

 

*

 

4. 2.

Ogled snežnih gradov pod Peco

* O

 

10. 2.

Pohod Dramlje–Žiče

*

 

MAREC

 

 

 

11. 3.

Izlet na Kozjak

* O

 

APRIL

 

 

 

1. 4.

MAJ

Izlet po delu Savinjske planinske poti

*

2. 5.

Tradicionalni pohod po Krajevni

* O

 

 

13. 5.

skupnosti Slivnica pri Celju

Izlet na Porezen

 

*

 

27. 5.

Spominski pohod in maša za Mateja

Užmaha - Soškega na Klemenči jami

* O

JUNIJ

 

 

 

9. 6.

Izlet v neznano – ob zaključku šolskega

* O

 

leta

 

 

23. 6.

JULIJ

Izlet na Košutnikov turn

**

28. 7.

Izlet na Križevnik

**

 

AVGUST

 

 

 

24.–26. 8.

Izlet ob 20-letnici PD Slivnica pri Celju

Vršič–Prisojnik–Razor–Triglav– Bohinj

 

***

 

SEPTEMBER

14. 9.

 

Izlet na Mangrt

 

***

29. 9.

Srečanje mladih planincev SMDO

* O

 

 

 

 

 

OKTOBER

 

 

 

20.– 21. 10.

 

Izlet ob 20-letnici PD Slivnica pri Celju

 

 

Primorska (Slovenska planinska pot)

*

 

NOVEMBER

 

 

 

18. 11.

Izlet po Lendavskih goricah

*

 

DECEMBER

 

 

 

16. 12.

Izlet Slivnica–Zgornje Tinsko

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIREDITVE IN TEKMOVANJA

 

 

 

 

 

 

MAREC

 

Orientacijsko tekmovanje Vitanje

 

 

APRIL

 

 

 

Orientacijsko tekmovanje Rogatec

 

 

MAJ

 

 

 

19.–20. 5.

Državno orientacijsko tekmovanje

 

 

GORENJSKA 2007

 

JUNIJ

 

 

23. 6.

Kresna noč ob Slivniškem jezeru

 

 

JULIJ

 

 

 

7. 7.–14. 7.

Tabor mladih planincev JEZERSKO

 

 

SEPTEMBER

 

Orientacijsko tekmovanje Slivnica

 

 

OKTOBER

 

 

 

 

Orientacijsko tekmovanje Kostrivnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sestavil Odbor za izlete Planinskega društva                                         * lahka pot,              ** zahtevna pot,              *** zelo zahtevna pot

Slivnice pri Celju                                                                                                            O – pohod, primeren tudi za otroke

                                                                                                                                     (Izleti v šol. letu 2007/2008 bodo sporočeni naknadno.)