PLANINSKO DRUŠTVO

SLIVNICA PRI CELJU

 

 

 

PROGRAM IZLETOV, POHODOV, PRIREDITEV IN TEKMOVANJ

za leto 2009

 

 

 

 

LAHKA POT je pot, pri kateri si pri hoji ni potrebno pomagati z rokami. Kadar taka pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi manj izurjenim planincem.

 

ZAHTEVNA POT vodi preko težjih mest, pri katerih si zaradi varnosti pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so namenjene planinčevi varnosti in niso nujno potrebne za premagovanje težjih mest.

 

ZELO ZAHTEVNA POT je tista pot, kjer je raba rok pri hoji nujno potrebna. Varovalne naprave omogočajo prehod težjih mest, kjer bi bilo sicer potrebno varovanje s plezalno vrvjo. Pogosto je na taki poti potreben cepin, včasih rabimo celo dereze in čelado. Za ljudi z vrtoglavico taka pot ni primerna. Priporočamo jo res izkušenim planincem.

 

Članarino je možno poravnati pri Silvu Užmahu po dogovoru.

 

INFORMACIJE:

Matej PLANKO               040 161-352

Mirko ŽAGAR                  041 570-160

Silvo UŽMAH                  040 215-110

Boštjan ROSENSTEIN    041 613-384

Matic ISKRA                   031 373-639

Nina GRADIČ                 040 518-097

 

 

                            IZLETI IN POHODI

JANUAR

 

 

 

17. 1.

25. 1.

27. pohod Zdravju naproti na Goro Oljko

Ogled snežnih gradov pod Peco

*

* O

 

 

FEBRUAR

 

 

 

8. 2.

14. 2.

Po kulturnih spomenikih občine Šentjur

Dramlje–Žiče

* O

*

 

 

 

MAREC

 

 

 

15. 3.

Kozjak – zahodni del

* O

 

 

 

APRIL

 

 

 

5. 4.

24.–27. 4.

 

 

MAJ

Po Kraškem robu

Velebit

*

**

2. 5.

Tradicionalni pohod po Krajevni

* O

 

 

17. 5.

skupnosti Slivnica pri Celju

Izlet na Golico malo drugače

 

*

 

30. 5.

Spominski pohod in maša za Mateja

Užmaha - Soškega na Klemenči jami

* O

 

 

JUNIJ

 

 

 

13. 6.

Izlet v neznano ob zaključku šolskega

* O

 

leta

 

 

27. 6.

 

 

JULIJ

Stol

**

25. 7.

Ojstrica

***

 

 

 

AVGUST

 

 

 

7.–9. 8.

20.–22. 8.

 

 

SEPTEMBER

Triglav

Dolomiti

***

***

 

5. 9.

12. 9.

Viš

Srečanja planincev občine Šentjur

***

*

26. 9.

Srečanje mladih planincev SMDO

* O

 

 

 

 

 

 

OKTOBER

 

 

 

18. 10.

 

Savinjska pot

*

 

NOVEMBER

 

 

 

15. 11.

Bizeljsko

*

 

 

DECEMBER

13. 12.

 

 

Slivnica–Trobni dol

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIREDITVE IN TEKMOVANJA

 

 

 

 

 

 

MAREC

 

Orientacijsko tekmovanje Rogatec

 

 

APRIL

 

 

 

 

Orientacijsko tekmovanje Kostrivnica

 

 

MAJ

 

 

 

23.–24. 5.

Državno orientacijsko tekmovanje

 

 

 

PODRAVSKA LIGA

 

 

JUNIJ

 

 

 

20. 6.

Kresna noč ob Slivniškem jezeru

 

 

JULIJ

 

 

 

11. 7.–18. 7.

Tabor mladih planincev

 

 

SEPTEMBER

 

OKTOBER

 

Orientacijsko tekmovanje Slivnica

 

 

 

Orientacijsko tekmovanje Vitanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 * lahka pot,                 ** zahtevna pot,            *** zelo zahtevna pot

O – pohod, primeren tudi za otroke

 

Program sestavil Odbor za izlete Planinskega društva Slivnice pri Celju