PD Zabukovica v ČRNO GORO

29.07.2011 – 06.08.2011

 

Na tem potovanju si bomo ogledali in prehodili del Durmitorja,

                                   se popeljali v Cetinje ter na koncu našega druženja

                                    namočili utrujene noge v Boki Kotorski.

 

 

 

      Migojnice 6, 3302 Griže, s pripisom Črna Gora 2011.