PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA

                                                            

 

VABILO

 

Na osnovi Pravil PD Zabukovica in sklepa Upravnega odbora sklicujem

 

 

REDNO LETNO KONFERENCO,

ki bo v petek, 25. februarja 2011 ob 17. uri

v dvorani Društva upokojencev Griže (Gostilna pri vaški lipi)

 

 
 


DDAD

 

 

Text Box: Dnevni red:

1.	pozdrav predsednika in izvolitev organov zbora
2.	poročilo organov društva za leto 2010
3.	razprava o poročilih in njihova potrditev
4.	predstavitev predloga programa za leto 2011 
5.	razprave in potrditev letnega plana
6.	pozdravi in mnenja gostov
7.	razno

Letno konferenco bodo popestrili: Ženski pevski zbor Griže, učenci OŠ Griže in Darko Naraglav s predstavitvijo Znamenitosti podzemnih jam.
Text Box: Na konferenci boste lahko poravnali članarino za tekoče leto.
Po uradnem delu konference bo ob malici prijetno druženje.                                             Predsednik PD Zabukovica