PROGRAM AKCIJ VODNIŠKEGA IN IZLETNIŠKEGA ODSEKA 2008

 

JANUAR:

SR,02.01.   ** 10. novoletni zimski pohod ( PD Liboje)

SO,12.01.   30. pohod po poteh Pohorskega bataljona, PD Zabukovica (Jano)

NE,13.01.   zimski pohod k Domu pod Reško planino (PD Prebold)

SO,19.01.   26. pohod » Zdravju nasproti« na Goro Oljko (PD Polzela)

 

FEBRUAR:

SO,09.02.  zimski pohod na Peco, PD Zabukovica (Jano)

PE,29.02.   občni zbor PD Zabukovica (Jože, UOPD)

 

 

MAREC:

NE,09.03.  ** 21.pohod deklet in žena na Hom, PD Zabukovica ( Milan, Jože)

SO,15.03.  po Savinjski poti , PD Zabukovica (Barbara)

PO,24.03.  Uršlja gora, PD Zabukovica (Tina)

 

APRIL:

SO,05.04.  ** spominski pohod za umrlimi planinci (PD Žalec)

SO,12.04.  Gorjanci,  PD Zabukovica (Barbara)

NE,13.04.  **  pohod ob dnevu zdravja  (PD Galicija)

SO,19.04.  ** 26. pohod po KS in obeležjih  (PD Liboje)

SO,26.04.  Strelovec čez Plesnikovo in Icmanovo planino, PD Zabukovica (Katja)

 

MAJ:

NE,11.05. ** Razprimo jadra – Kunigunda  (PD Šempeter)

NE,18.05.   Golica-ogled narcisnih poljan , PD Zabukovica ( Andreja, Milan)

SO,31.05.   Raduha- Bela peč- Bistra, PD Zabukovica (Alenka, Miro)

 

JUNIJ:

NE,01.06.  ** po obronkih KS Galicije,  (PD Galicija)

SO,07.06.  Grossglockner (Veliki Klek) – Avstrija, 2 dni, PD Zabukovica (Jano, Cveto)

NE,15.06.  Prisank, PD Zabukovica (Cveto)

SO,21.06.  Kozji Vrh – Jezersko,  PD Zabukovica (Katja)

SO,28.06.  ** po obronkih KS Šempeter (PD Šempeter)

 

JULIJ:

SO,19.07.  po manj znanih poteh nad Logarsko dolino, PD Zabukovica (Milan)

SO,26.07.  Matajur-Mangart-Vršič, 2 dni, PD Zabukovica (Alenka)

 

AVGUST:

SO,02.08.  Škrlatica, PD Zabukovica (Žiga)

SO,16.08.  3.pohod ob obeležjih NOB v KS Griže, PD Zabukovica (Jože)

SO, 23.08. Pristovški Storžič- Avstrija, PD Zabukovica (Janja)

NE, 31.08.  ** po obronkih KS Ponikva  ( PD Žalec)

 

SEPTEMBER:

SO,06.09.  Korošica malo drugače, PD Zabukovica (Alenka)

SO,13.09.  Štukljev pohod, PD Zabukovica (Štefka)

SO,20.09.  Rombon, PD Zabukovica (Žiga, Andrej)

 

 

 

 

OKTOBER:

SO,04.10.  po planinah nad Bohinjem, PD Zabukovica (Janja, Milan)

SO,18.10.  28. pohod krajanov in planincev na Hom, PD Zabukovica (Jože, UOPD)

SO,25.10.  Blejska koča na Lipanci- Debela peč, PD Zabukovica (Andreja)

 

 

NOVEMBER:

SO,08.11.  Menina, PD Zabukovica (Miro)

SO,29.11.  7.Bokotov  pohod, PD Zabukovica (Milan, MOPD)

 

 

DECEMBER:

SO,06.12.  izlet v neznano, PD Zabukovica (Alenka, Jano)

NE,14.12. 3.pohod na  Kamnik, PD Zabukovica (Cveto)

PE,26.12.  Stolpnik, PD Zabukovica (Milan)

 

JANUAR 2009:

02.01.  ** 11. novoletni zimski pohod  (PD Liboje)

10.01.  31. pohod po poteh Pohorskega bataljona,  PD Zabukovica(Jano)

11.01.  zimski pohod k Domu pod Reško planino (PD Prebold)

17.01.    27. pohod » Zdravju nasproti« na Goro Oljko (PD Polzela)

 

 

Akcij označenih z ** se bomo organizirano udeležili planinci iz vseh planinskih društev občine Žalec. Sodelovali bomo tudi z ZKŠT občine Žalec pri izvedbi raznih športnih in planinskih akcij.

 

Vodniški in izletniški odsek si pridružuje pravico do spremembe ali dopolnitve plana in datuma akcij, vsak planinec pa se akcij udeležuje na lastno odgovornost.Vse planince prosimo, da spremljate obvestila v oglasnih vitrinah v Migojnicah, Vrbju in Žalcu, na Savinjski TV, na teletekstu TVS (stran 593), v časopisih Utrip Savinjske doline, Večer in Novi tednik ter na spletni strani PZS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM AKCIJ MLADINSKEGA ODSEKA PD ZABUKOVICA 2008

 

JANUAR:

SO,26.01. gradnja snežnih gradov  v Podpeci

-                      tridnevno zimovanje v iglujih

-                      smučarski izlet

 

FEBRUAR:

-                      spust s sanmi iz Mrzlice

-                      Eurosank, spust z unikatnimi sanmi

-                      zimski tabor za osnovnošolske planince

 

MAREC:

-                      srečanje dijakov in študentov  MDO Savinjska

-                      izobraževanje iz planinske orientacije

-                      tekma Savinjske orientacijske lige

-                      pohod na Košenjak

-                      turno smučanje

 

APRIL:

-                      po Savinjski poti

-                      tekma Savinjske orientacijske lige

-                      vzpon na Kobariški Stol

-                      čistina akcija planinskih poti v KS Griže

 

MAJ:

-                      pohod iz Trojan preko Mrzlice v Laško

-                      državno prvenstvo iz planinske orientacije SPOT 2008

 

JUNIJ:

     -           vzpon na Bavški Grintovec

26.-28.06. postavljanje  25.tabora mladih planincev

 

JULIJ:

05.-12.      25.tabor mladih planincev

-                      teden potikanja po planinah

 

AVGUST:

-                      10.tabor mladincev planincev

-                      tridnevno prečenje Kamniško-Savinjskih Alp

-                      podiranje 25.tabora mladih planincev

 

SEPTEMBER:

-                      vzpon na Kriške pode in Razor

-                      planinsko kolesarjenje

 

OKTOBER:

-                      tekma Savinjske orientacijske lige

-                      13.srečanje mladih planincev MDO Savinjska

PE,31.10.  5.nočni pohod ob dnevu reformacije

 

NOVEMBER:

-                      po Savinjski poti

-                      regijsko tekmovanje »Mladina in gore« za mlade planince

-                      zaključek udeležencev 10.tabora mladincev planincev

 

DECEMBER:

-                      pohod preko štirih vrhov Savinjske planinske poti

-                      novoletno srečanje mladincev planincev

 

 

Cicibani planinci v vrtcih Zabukovica in Griže ter mladi planinci na nižji in višji stopnji OŠ Griže imajo dodatno še svoje programe dela. Dodatno bomo delo mladih planincev popestrili še z plezanjem ter turnim smučanjem, precej ur bomo namenili tudi izobraževanju iz Planinske šole in orientacije.

 

 

Pisarna Planinskega društva Zabukovica se nahaja v Domu Svobode v Migojnicah (vhod je nasproti gasilnega doma). Društvo razpolaga z nekatero tehnično opremo, ki si jo je možno tudi izposoditi. Vse informacije v zvezi z izposojo opreme, nakupom razne planinske literature in dnevnikov veznih poti ter plačila članarine lahko dobite pri tajniku planinskega društva. Razne informacije in odgovore na vaša vprašanja vam bomo radi posredovali:

 

Jože Jančič, predsednik društva                              041-200-196

Cveto Jančič, tajnik društva                                    041-740-753

Srečko Čulk, gospodarski odsek                            041-781-113

Ivan Cerjak-Jano, izlet. in vodniški odsek               031-533-412

Tinko Vaš, markacijski odsek                                 041-783-179

Andrej Veligošek, mladinski odsek                         041-239-983

Darja Baloh, mladi planinci na OŠ Griže                 570-87-82

Janja Ramšak, mladi planinci na OŠ Griže              713-21-50

Brigita Krajnc, mladi planinci na OŠ Griže              713-21-50

Štefka Urh, mladi planinci                                      031-539-839

Igor Lipovšek-Žiga, alpinizem                                041-783-836

Geri Krebs, alpinizem, turno smučanje                   041-335-392

Bogomil Polavder-Milan, mladina, orientacija        041-688-055