PROGRAM AKCIJ VODNIŠKEGA IN IZLETNIŠKEGA ODSEKA 2009

 

JANUAR:

PE  02.01.  *11. novoletni zimski pohod savinjski most-Kasaze- Brnica (PD Liboje)

SO,10.01.   31. pohod po poteh Pohorskega bataljona, PD Zabukovica (Jano)

NE 11.01.   zimski pohod k domu pod Reško planino (PD Prebold)

SO 17.01.   27. pohod zdravju nasproti (PD Polzela)

NE 25.01.   Kriška gora, PD Zabukovica (Jano)

 

FEBRUAR:

SO 07.02. *nočni pohod na Goro (PD Galicija)

NE 08.02.  *pohod Liboje-Šmohor-Malič (PD Liboje)

SO,14.02.  zimski vzpon na Peco, PD Zabukovica (Jano)

PE 27.02.   občni zbor PD Zabukovica (Jože)

 

 

MAREC:

NE 08.03. * 22.pohod deklet in žena na Hom, PD Zabukovica (Jože in Milan)

NE 15.03. *mučeniki na Bukovici (PD Žalec)

SO 28.03.  Ratitovec, PD Zabukovica (Janja)

 

APRIL:

SO 04.04. *spominski pohod za umrlimi planinci (PD Liboje)

NE 05.04. *pohod ob dnevu zdravja (PD Galicija in PD Žalec)

PO 13.04.  Uršlja gora,  PD Zabukovica (Tina)

SO 18.04.  *27. pohod po mejah KS Liboje (PD Liboje)

SO 25.04.  Nanos, PD Zabukovica (Cveto in Polona)

PO 27.04. *pomlad na Bukovici (PD Žalec)

 

MAJ:

SO 09.05   Veliki Rogatec,  PD Zabukovica (Jano)

NE 10.05. *Razpnimo jadra-planinski pohod (PD Šempeter)

SO 23.05.  Golica-ogled narcisnih poljan , PD Zabukovica ( Andreja)

SO 30.05.  Olševa, PD Zabukovica (Alenka)

NE 31.05.  *pohod po poti talcev Stari pisker Celje-Pongrac, PD Zabukovica (Jože)

 

JUNIJ:

SO 06.06. *pohod po mejah KS Galicija (PD Galicija)

SO 13.06.  Kamniško sedlo in Brana, PD Zabukovica (Andreja)

SO 20.06. *pohod po mejah KS Šempeter (PD Šempeter)

SO 27.06.  Storžič,  PD Zabukovica ( Miro)

 

 

JULIJ:

SO 04. in NE 05. 07.  Razor, PD Zabukovica (Žiga)

SO 18. in NE 19.07.  Kobariški stol in Rombon, PD Zabukovica (Alenka)

SO 25.07.  po planinah nad Kofcami, PD Zabukovica (Milan)

 

 

AVGUST:

SO 01.08.do 03.08.  Triglav, PD Zabukovica (Cveto in Polona)

SO 22.08.  4.pohod ob obeležjih NOB v KS Griže, PD Zabukovica (Jože)

NE 30.08.  po obronkih Ponikve (PD Žalec, PS Ponikva)

 

SEPTEMBER:

SO 05.09. *9. jesenski pohod na Kotečnik (PD Liboje)

SO 12.09.  Štukljev pohod, PD Zabukovica (Štefka)

NE 20.09.  pohod po Loško-Zbelovski planinski poti, PD Zabukovica (Jano)

 

 

OKTOBER:

SO 03.10.  Pohorje, PD Zabukovica (Janja)

SO,17.10.  29. pohod krajanov in planincev na Hom, PD Zabukovica (Jože)

SO 24.10.  nad smučišči Soriške planine, PD Zabukovica (Milan)

 

 

 

NOVEMBER:

SO 07 11.  Lisca, PD Zabukovica (Tina)

SO 28.11.  8. Bokotov  pohod, PD Zabukovica (Milan)

 

 

DECEMBER:

SO 12.12. *planinski ples (PD Šempeter)

NE 13.12. 4. pohod na  Kamnik, PD Zabukovica (Cveto)

SO 19.12. izlet v neznano, PD Zabukovica (Alenka in Jano)

 

 

 

Akcij označenih z * se bomo organizirano udeležili planinci iz vseh planinskih društev občine Žalec. Sodelovali bomo tudi z ZKŠT občine Žalec pri izvedbi raznih športnih in planinskih aktivnostih.

Vodniški odsek si pridružuje pravico do spremembe ali dopolnitve plana in datuma aktivnosti.Vsak planinec se aktivnosti udeležuje na lastno odgovornost.Vse planince tudi vabimo,da spremljate obvestila o aktivnostih v oglasnih vitrinah v Migojnicah, Vrbju in Žalcu, na Savinjski TV, na teleteksru TVS (stran 593), v mesečniku Utrip Savinjske doline, v Večeru in Novem tedniku ter na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije..

 

 

 

 

PLAN AKCIJ MLADINSKEGA ODSEKA 2009

 

JAN.       -gradnja snežnih gradov na Koroškem

                -smučarski izlet

 

FEBR.     -zimski tabor osnovnošolcev

                -po Savinjski poti- pot »treh bivakov«

 

MAR.      -srečanje dijakov in študentov POMO MDO Savinjska

                -tekma Savinjske orientacijske lige

                -turno smučanje nad Okrešljem

 

APR.      -tekma Savinjske orientacijske lige

               -čistilna akcija planinskih poti v KS Griže

               -Vremščica

 

MAJ      -državno prvenstvo iz planinske orientacije SPOT

              -Lubnik

 

JUN.    -postavljanje 26.tabora mladih planincev

             -tri dni vZahodne Julijce

             -26.tabor mladih planincev

 

JUL.    –večdnevno potepanje po Kamniško-Savinjskih Alpah

           

AVG.   -11.tabor mladincev planincev

             -podiranje26.tabora mladih planincev

 

SEPT.   –bungee jumping združen s planinsko turo

             -plezanje v Kotečniku

             -iz Avstrije preko Pece v Slovenijo

 

OKT.   –tekma Savinjske orientacijske lige

             -14.srečanje mladih planincev POMO MDO Savinjska

             -6.nočni pohod ob dnevu reformacije

 

NOV.    –po Savinjski poti-pot » treh bivakov«

              -regijsko tekmovanje »Mladina in gore« za mlade planince

              -zaključek udeležencev 11.tabora mladincev planincev

 

DEC.    –po Savinjski poti

             -novoletno srečanje mladincev planincev

 

Cicibani planinci  in mladi planinci na nižji in višji stopnji OŠ Griže imajo dodatno še svoje programe aktivnosti. Dodatno bomo delo mladih planincev in mladincev planincev popestrili še z plezanjem in turnim smučanjem, precej ur pa bomo namenili tudi izobraževanju iz orientacije in Planinske šole.

 

Pisarna Planinskega društva Zabukovica se nahaja v Domu Svobode v Migojnicah. Društvo razpolaga z nekatero tehnično opremo, ki si jo je možno tudi izposoditi. Vse informacije z izposojo opreme, nakupom razne planinske literature in dnevnikov veznih poti ter plačila članarine lahko dobite pri predsedniku, tajniku, blagajniku, mentorjih in planinskih vodnikih  Planinskega društva PD Zabukovica.