PROGRAM AKCIJ MLADINSKEGA ODSEKA PD ZABUKOVICA 2007

 

JAN.  ------- izlet v Prekmurje

 

FEB. SO, 05. gradnja gradov kralja Matjaža v Podpeci

         --------  smučarski izlet na Kanin

         --------  spust s sankami iz Mrzlice

         SR-SO, 21.-24. zimski tabor mladih planincev OŠ (štiri dni)

 

MAR. ------ Matajur

          ------- srečanje dijakov in študentov planincev MDO Savinjska

          ------- turno smučanje na Okrešlju ali Raduhi

          SO,17. tekma Savinjske orientacijske lig, PD Vransko

          

APR.  ------po Savinjski poti

          SO,14. tekma Savinjske orientacijske lige, PD Polzela

          PO, 30. kresovanje na Homu

 

MAJ  ------- Debela peč

         SO, 05. 2.POM, planinski orientacijski maraton

         PE-SO, 18.-19. izpopolnjevanje za planinske vodnike

         SO-NE, 26.-27. SPOT, slov.plan.orient.tekmovanje

         --------Razpnimo jadra: teci in išči-nameri in zadeni

        

JUN.  --------po Savinjski poti

          ČE-SO ,21.-23. postavljanje tabora mladih planincev Jezersko 2007

          SO-SO, 23.-30.. 24.tabor mladih planincev Jezersko 2007

          -------- Julijci za dva dni

 

JUL.   SO-SO, 28.07.-04.08.  9.tabor mladincev planincev Jezersko 2007

 

AVG.  SR-PE ,29.-31. podiranje tabora mladih planincev Jezersko 2007

 

SEP.  NE-TO, 02.-04. Alpska šola z OŠ Griže, Sedmera jezera (tri dni)

         -------- s kolesi preko Slemena v Črno in dolino Bistre

         -------- v Kamniško –Savinjske Alpe za dva dni

      

 

OKT  --------tekma Savinjske orientacijske lige

          SR, 31. 4. nočni pohod na Hom

          --------12.srečanje mladih planincev  MDO Savinjska

 

NOV. ------- po Savinjski poti

          ------- zaključek 9. tabora mladincev planincev Jezersko 2007

          ------- regijsko tekmovanje »Mladina in gore« za OŠ

          NE, 25. 5.Bokotov pohod

         

DEC. ------ pohod štirih vrhov (Bukovica-Gozdnik-Kamnik-Hom)

          ------ novoletni zaključek mladincev planincev MO PD

 

Cicibani planinci v vrtcu Zabukovica in Griže ter mladi planinci na nižji in višji stopnji OŠ Griže imajo dodatno še svoje programe dela. Dodatno bomo delo mladih planincev in mladincev planincev popestrili še z plezanjem v Kotečniku in na Vranskem ter turnim smučanjem, precej časa pa bo posvečeno tudi izobraževanju.

 

Pisarna PD Zabukovica je v Domu Svobode v Migojnicah (vhod je nasproti gasilskega doma). Društvo ima na razpolago nekatero tehnično opremo, katero si je možno izposoditi.Vse informacije v zvezi z izposojo ali nakupom planinske literature in raznih dnevnikov planinskih poti ter članarine lahko dobite pri tajniku planinskega društva. Razne informacije in odgovore na vaša vprašanja vam bomo z veseljem posredovali:

 

Jože JANČIČ, predsednik društva                                  041-200-196

Cveto JANČIČ, tajnik društva                                        041-740-753

Srečko ČULK, gospodarski odsek                                  041-781-113

Boris LUKANC-Luka, izlet. in vodn. odsek                  041-698-740

Tinko VAŠ, markacijski odsek                                       041-783-179

Andrej VELIGOŠEK, mladinski odsek                          041-239-983

Darja BALOH, mladi planinci na OŠ Griže                   03-570-87-82

Janja RAMŠAK, mladi planinci na OŠ Griže                03-713-21- 50

Brigita KRAJNC, mladi planinci na OŠ Griže               03-713-21-50

Štefka URH, mladina                                                      031-539-839

Bogomil POLAVDER-Milan, mladina                          041-688-055

Igor LIPOVŠEK-Žiga, orientacija in alpinizem             041-783-836