Mladinski odsek PD Zabukovica in Osnovna šola Griže, 3302 GRIŽE

 

vabita  mlade planince v jubilejni,  XXX.  TABOR MLADIH PLANINCEV  »DOVJE 2013«

 

Komaj smo dobro zaključili lanski tabor mladih planincev v Podvolovljeku, že je pred nami povabilo-razpis za letošnji  XXX. tabor mladih planincev »DOVJE 2013«. Vas Dovje leži pod Karavankami nad krajem Mojstrana nekaj km od Jesenic na Gorenjskem in je poznana po naših izvrstnih smučarjih in po Jakobu Aljažu. Kraj je idealno izhodišče za izlete in pohode v Karavanke (Kepa, Baba, Golica,..) in Julijske Alpe (Jerebikovec, dolina Vrat, slap Peričnik, Martuljški slapovi, Tamar, Planica, Vršič, Triglav,....).

 

Pod platneno streho bomo v osmih dneh od sobote, 06. julija do vključno sobote, 13. julija 2013  preživeli prijetne trenutke v medsebojnem druženju, srečevali bomo nove prijatelje in se učili planinskih veščin.V taboru ne bo manjkalo športnih in družabnih iger, zabave in tradicionalnega kopanja v bazenu, večerov ob tabornem ognju in še in še... Tabor je namenjen vsem mladim planincem od uspešno zaključenega tretjega razreda OŠ naprej.

Cena celotne oskrbe, prevozov, zavarovanja, spominske majice, osnovnih stroškov v planinskih kočah in ostalih stroškov znaša 105 € na udeleženca, del stroškov bo pokrilo matično planinsko društvo. Takoj po prijavi mladega planinca je potrebno pri tajniku PD Zabukovica  vplačati 25 €, ostalo pa v  obrokih do odhoda v tabor.V primeru udeležbe več mladih planincev iz iste družine se prvemu obračuna polna cena, naslednjim pa se prizna  popust v višini 15 %.

Udeleženci tabora bodo poleg zavarovanja v okviru plačane članarine PZS še posebej nezgodno zavarovani.Vodstvo tabora se obvezuje, da bo poskrbelo za varnost udeležencev po pravilniku za vodnike PZS.

Prijave  sprejemajo:

-mentorice/mentor na OŠ Griže: Martina Petelinek, Brigita Krajnc, Darja Baloh, Sašo Kač

-tajnik PD Zabukovica, tehnični vodja tabora: Cveto Jančič, 041-740-753

-org. vodja tabora: Bogomil Polavder-Milan, 041-688-055, milan.polavder@gmail.com

 

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Zadnji rok za prijavo je 25.maj 2013 oz. do zasedbe prostih mest. Vsak udeleženec mora pred pričetkom tabora prinesti  potrdilo staršev,da je psihično in fizično sposoben udeležbe v taboru in hoje v visokogorju. Obrazec in seznam potrebne opreme boste dobili ob vplačilu prvega obroka. Priporočamo,da pri eventuelni nabavi nove opreme koristite popust, ki ga omogoča plačana članarina PZS (Alpina Žiri, Planika Kranj, Iglu sport, Promontana, Dumo, Annapurna Way,.......pred nakupom preverite popust)

 

Lep planinski pozdrav in nasvidenje v XXX. taboru mladih planincev »DOVJE 2013«!

 

Griže,10.04.2013                                                  org.vodja tabora: Bogomil Polavder-Milan

 

 

Odrežite……………………………………………………………………………………………………………

PRIJAVA v XXX.TABOR MLADIH PLANINCEV »DOVJE  2013«

Spodaj podpisani-a prijavljam svojega mladega planinca-ko__________________________

rojen-a_________________,naslov_____________________________________________

tel.doma______________________ ,tel.služba______________________________         v XXX. tabor mladih planincev »DOVJE 2013«.

Udeleženec nosi majico velikosti: 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, S, M, L, XL, XXL (ustrezno obkroži). S podpisom starši potrjujemo,da se fotografije otroka lahko uporabijo pri izdelavi poročila o taboru, pripravi promocijskega materiala za naslednji tabor in javni predstavitvi dejavnosti.

 

ODDAJTE do 25. maja 2013!!!         Podpis staršev,skrbnikov:______________________