ČEZ BRKINE

 

 

 

 

 V NEDELJO, 1.FEBRUARJA 2009 OB 7.00 URI .

 

Tokrat vas vabimo po poti čez Brkine, po Slovenski planinski poti. Brkini so zelo razgibano hribovje,geološko sestavljeno predvsem iz flišnih apnencev.Polni so grap in potokov, ki se stekajo proti severu v reko Reko in proti jugu na kraško Matarsko podolje, kjer poniknejo.Celotne Brkine, ki so dolgi okrog 25 in široki 5 do 8 km, je s svetom povezala tako imenovana slemenska cesta.

Zberemo se na parkirišču pri  ZZV , na Glaziji ob 7.00 in na AP v Žalcu ob 7.15 uri in se odpeljemo do Divače in naprej do cerkvice sv.Mavriclja.Tukaj poiščemo markacijo SPP in se napotimo  po dolino presihajočega potoka  Sušice. Nekaj čas teče pot po levem, zatem pa po desnem bregu skozi listnat gozd in nato prek lepih travnikov proti stisnjenemu zaselku Potok. Po kratkem vzponu, strmo navzgor pridemo do vasice Podgrad pri Vremah 500 m.n.v. Že samo ime pove, da leži vas pod gradom. Na griču za vasjo so razvaline srednjeveškega gradu Završnik (tudi Završje oz. Švarcenek).Grad je bil v lasti oglejskega patriarha, nato Habsburžanov, nazadnje pa tržaških grofov Petazzijev. Pot nadaljujemo do najvišje ležeče vasice Artviže, 790 m.n.v. v Brkinih.

Kakšnih 300 m levo skozi vas in po grebenu čez travnik navzgor prispemo do najvišjega vrha Brkinov,871m.n.v, kjer je cerkev sv. Socerba iz 17.stol. Od tod je zelo lep razgled na Brkine ter na bližnjo in  daljno okolico, vse do Triglava.

Z Artviž teče pot po slemenu čez Golačji hrib, 768 m.n.v. do vasice Mrše . Možno je, da si še na poti ogledamo v vasi Slivje, v cerkvi vredne slike, reliefe in kipe Tonete Kralja iz l. 1941 –19 44.

Tu fliš postopno preide v apnenec, pokrajina se spet spremeni v kamniti kras, v katerega so zajedene slepe doline, voda pa izginja v podzemlje. Nekoliko levo od poti je zanimivo dvojno brezno Dimnice, globoko cca 45 m. Pot nas kmalu pripelje v vas Markovščina ob magistralni cesti Kozina – Reka, v osrednji predel Matarskega  podolja, ki loči Brkine na severu od Čičarije in Slavnika na jugu. Tukaj nas bo čakal avtobus.

Brkinsko turo bo vodil PLV SLAVKO ŠKRUBEJ in jo bomo zmogli v peti urah.

Za izlet se prijavite na tel št. 031 706 509 in na avtobusu plačate 15 €.