PO OGLARSKI POTI 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                          

V SOBOTO, 15. MAJA, 2010, OB 8.00 URI NA GLAZIJI          

 

Vse ljubitelje planin  vabimo po oglarski poti, ki jo organizira

vsako leto ŠD Dole pri Litiji in ZGS.

Zbrali se bomo na že znanih AP in ob 8.00 uri na Glaziji in ob 8.10 uri na AP v Žalcu in se odpeljemo skozi Radeče, Sopoto, gostilne Celestina do lovske koče pri Dolu pri Litiji. Tukaj se prične naš štiri do šesturni sprehod po oglarski poti, ki ima 12 točk.Na KT 1 si bomo ogledali obvestilne table in se spoznali z lovskim domom.Pot nam bodo kazala bela očesca in rdeče črte ali vodnik.

Na KT 2 in 6, v oglarskih vaseh Suhadol in Slavina nam bodo veseli oglarji  z zadovoljstvom pokazali, kaj so se naučili od svojih dedov. Na KT 3 je Gradišče in na KT 4 je apnenica, ki je po izdelavi podobna oglarski kopi. KT 5 vas bo opozorila na vlogo gozda.Na KT 7 je potok Bena ustvaril več zelo slikovitih malih in velikih slapov.V osrednjem slapu  voda pada 8 m globoko. Grofje Svibenski so na KT 8 postavili kapelo.Na poti smo postali že lačni in žejni, zato nam bodo v Dobovici pri Krjanu postregli z domačimi dobrotami, to je KT 9. Na KT 10 so se udomačili kovači in še posebej je zanimiv Gradič Zavrh- Valvazorjev lovski dvorec, imenovan Neudorf na KT 12.Na KT 11 pa se prepričajte sami nad lepotami in razgledom in značilnostmi Dol.

Po omenjeni poti vas bo vodil PLV FRANJO KUNEJ in je primerne za vse starostne skupine. Prijavite se na tel.št. 031 706 509 in na avtobusu plačate 10,00 € za avtobusni prevoz. Lahko bomo kupili tudi oglje po akcijskih cenah.

 

 SREČNO IN VAREN KORAK PO OGLARSKI POTI !