PRLEKIJA      

 

 

  

 

 

 

 

 

            V NEDELJO, 1. MARCA 2009, OB 7.00 URI NA GLAZIJI

 

Vabimo vas za nas v manj obiskano naravo, kjer se bomo gibali po svežem zraku, brez industrije z lepimi razgledi, po čudovitih prleških goricah, poljih, travnikih, gozdovih in spoznali  širokosrčne ljudi.

 

Zbrali se bomo na naših dogovorjenih AP in seveda ob 7.00 uri na Glaziji, ob 7.10 na AP v Žalcu in se odpeljali po AC do Ormoža, kjer se konča  vožnja. Ob jutranji kavi v hotelu bomo žigosali (KT-1) dnevnik «Planinska pot po občini Ormož ». Nato bomo pot nadaljevali skozi grajski park, mimo ormoškega ribnika ob žagi in mimo opekarne, industrijske cone in nato prečkali glavno cesto Ormož- Čakovec. Pot nas bo vodila mimo mlina v Pušenicih, prečkali bomo potok Račjek in se začeli vzpenjati na Hum, 301 m.n.v.(KT-2). Tukaj je ena od najlepših  razglednih točk v ormoški občini in je hkrati tudi  najjužnejši grič vzhodnih Slovenskih goric.Do sem bomo potrebovali 1 uro in 10 minut.

Nadaljevali bomo  v Šalovce in nato zavili proti Krčevini. Hodili bomo  po gozdni kolovozni poti proti Vitanu. Od tukaj že vidimo šolo in cerkev na Kogu.

Povzpeli se bomo še na Vodravski vrh na Kogu, 316 m.n.v., ki je slemensko naselje in  ga sestavljata Mali in Veliki Kog. Pri Luskovičevi domačiji je žig in tu je KT -3. Ta odsek poti bomo prehodili v dveh urah-

Ob naši poti bomo šli mimo znanega vinogradnika Čurina (lastna polnilnica vin),

Klumpe, 325 m.n.v. do Vuzmetinc in naprej čez Križajnščak proti Kajžarju do vrha Jeruzalema (cerkev, gostišče, park in lepa razgledne točka) na 338 m.n.v. (KT-4). Za ta odsek bomo potrebovali slabi dve uri.

 

Na zadnjem delu naše poti bomo obiska naselje Cerovec, rojstno hišo Staneta Vraza (1910 – 1851), pesnika, zbiratelja ljudskega blaga, zagovornika ilirizma. Na koncu se bomo ustavili pri znani planinski družini s tega področja pri  Meškovih, (PD Maks Meško Ormož), kjer je KT-5 in tukaj bo naš pohod zaključen.

 

KT, saj nas bo tam čakal avtobus.Sprehajali se bomo mimo gostišč, domačij s kmečkim turizmom, vinotočev in zidanic tako, da lačni in žejni ne bomo odšli s tega območja.

 

Izlet bo vodil PLV MITJA ČMER  z domačinom - planinskim prijateljem in vodičem . Na avtobusu pa boste plačali 10.- € za prevoz.

 

SREŠNO IN VAREN KORAK PO ČUDOVITIH PRLEŠKIH  GORICAH !