T I S J E  

 

 

 

 

 


V NEDELJO, 14. DECEMBRA 2008, NA GLAZIJI, OB 8.00 URI

 

Planinsko društvo Litija nas vabi na 28. spominski planinski  pohod na Tisje. Pohod je organiziran v počastitev 67. obletnice bitke II. štajerskega bataljona  na Tisju, dne 24. 12. 12941.

 

Zberemo se  na Glaziji v nedeljo, 14 . decembra ob 8.00 uri in na AP v Žalcu ob 8.10 uri.  Peljemo se do Trojan in Izlak do Litije. Start bo med 7. in 10.uro izpred Plečnikovega spomenika v Litiji. Ob 13. uri bo na Tisju krajša slovesnost. Tudi letos bo od Tisja dalje pohod po  razširjeni trasi čez Ježni vrh, Višnji grm in Jagodnik v Kostrevnico. Tukaj se pohod konča.

 

Med pohodom bomo občudovali Gorjance, Snežnik, Julijske Alpe s Triglavom in vse do Kamniških Alp.

 

Hoje bo za dobrih pet ure in pohod bo ob vsakem vremenu.

 

Izlet bo vodil PLV FRANJO KUNEJ.

 

Prijavite se na telefonsko številko 031 706 509  in  na avtobusu plačate 10.00 € za omenjeni pohod.

 

P R I D R U Ž I T E  S E   N A M   I N   S R E Č N O   P O T !