T I S J E  

 

 

 

 

 


V NEDELJO, 13. DECEMBRA 2009, NA GLAZIJI, OB 8.00 URI

 

Planinsko društvo Litija nas vabi na 29. spominski planinski  pohod na Tisje. Pohod je organiziran v počastitev 67. obletnice bitke II. štajerskega bataljona  na Tisju, dne 24. 12. 12941.

 

Zberemo se na že znanih avtobusnih postajališčih in na Glaziji ob 8.00 uri in na AP v Žalcu ob 8.10 uri.  Peljemo se do Trojan, Izlak in Litije. Start bo med 7. in 10.uro izpred Plečnikovega spomenika v Litiji. Ob 13. uri pa bo na Tisju krajša slovesnost.

Tudi letos bo od Tisja dalje pohod po  razširjeni trasi čez Ježni vrh -tu stoji prva zasebna cerkvica na Slovenskem, ki jo je zgradil Vinko Zadražnik s pomočjo svojih bratov, Višnji grm in Jagodnik v Kostrevnico, kjer se pohod konča.

 

Med pohodom bomo lahko občudovali Gorjance, Snežnik, Julijske Alpe s Triglavom, pogled nam bo pa segal vse do Kamniških Alp.

 

Pohod bo ob vsakem vremenu, hoje bo za dobrih pet ur.

 

Izlet je primeren za vse starostne skupine in ga bo vodil PLV FRANJO KUNEJ.Letos startnina znaša 2.00 € in je namenjena izključno pokritju stroškov pohoda. Pijača in skromni prigrizki bodo na voljo na Jelši, Tisju in Ježnem vrhu, na cilju v Veliki Kostrivnici.

 

Prijavite se na telefonsko številko 031 706 509  in  na avtobusu plačate 12,00 € za omenjeni pohod in startnino.

 

 

 

P R I D R U Ž I T E  S E   N A M   I N   S R E Č N O   P O T !