T I S J E  

 

 

 

 


V NEDELJO, 12. DECEMBRA 2010, NA GLAZIJI, OB 8.00 URI

 

Planinsko društvo Litija nas vabi na  spominski planinski  pohod na Tisje. Pohod je organiziran v počastitev 67. obletnice bitke II. štajerskega bataljona  na Tisju dne, 24. 12. 12941.

Zberemo se na že znanih avtobusnih postajališčih in na Glaziji ob 8.00 uri in na AP v Žalcu ob 8.10 uri.  Peljemo se do Trojan, Izlak in Litije. Start bo med 7. in 10.uro izpred Plečnikovega spomenika v Litiji. Ob 13. uri pa bo na Tisju krajša slovesnost.

Tudi letos bo od Tisja dalje pohod po  razširjeni trasi čez Ježni vrh -tu stoji prva zasebna cerkvica na Slovenskem, ki jo je zgradil Vinko Zadražnik s pomočjo svojih bratov, Višnji grm in Jagodnik v Kostrevnico, kjer se pohod konča.

Med pohodom bomo lahko občudovali Gorjance, Snežnik, Julijske Alpe s Triglavom, pogled nam bo pa segal vse do Kamniških Alp.

Pohod bo ob vsakem vremenu, hoje bo za dobrih pet ur.

Izlet je primeren za vse starostne skupine in ga bo vodil PLV FLORJAN NUNČIČ. Letos startnina znaša 2.00 € in je namenjena izključno pokritju stroškov pohoda. Pijača in skromni prigrizki bodo na voljo na Jelši, Tisju  in Ježnem vrhu ter  na cilju v Veliki Kostrevnici.

Prijavite se na telefonsko številko 031 706 509- FRANJO  in  na avtobusu plačate 12,00 € za omenjeni pohod.

 

P R I D R U Ž I T E  S E   N A M   I N   S R E Č N O   P O T !